Paslaugos

Naujienos

Atstovavome teisme klientus išsprendžiant daugiau kaip 635 000 EUR teisminį ginčą su AB SEB banku

Virusas COVID-19 stabdo šalies ekonomiką: kaip išlikti verslui?

Teikėme visapusiškas teisines paslaugas parduodant 60 MW galios 20 vėjo jėgainių parko projektą Mažeikių rajone

Teisinių paslaugų kainodara

Valandinis įkainis yra dažniausiai advokato Arvydo Ražausko kontoros santykiuose su Klientais taikomas atsiskaitymo už teisines paslaugas modelis. Šio atsiskaitymo būdo esmė yra tokia, jog kontoros teisininkai, teikdami teisines paslaugas Klientui, fiksuoja konkrečiomis paslaugoms suteikti realiai sugaištą laiką. Tuomet šis laikas yra dauginamas iš valandinio įkainio, nustatyto su Klientu sudarytoje teisinių paslaugų sutartyje, ir tokiu būdu apskaičiuojama bei į PVM sąskaitą-faktūrą įtraukiama konkreti mokėtina suma už suteiktas paslaugas. Šis atsiskaitymo būdas Klientui yra patogus tuo, jog Klientas visuomet sumoka už konkrečią teisinę paslaugą tiek, kiek realiai teisininkai sugaišo laiko paslaugos teikimui. Kartu su PVM sąskaita-faktūra advokato kontora visuomet pateikia Klientui detalią ataskaitą, iš kurios Klientas gali aiškiai matyti, kiek konkrečiai laiko kontora skyrė vienos ar kitos paslaugos teikimui.

Fiksuotas įkainis yra antras pagal dažnumą advokato Arvydo Ražausko kontoros santykiuose su Klientais taikomas atsiskaitymo už teisines paslaugas modelis. Šio atsiskaitymo būdo esmė yra tokia, jog kontora ir Klientas iš anksto susitaria dėl konkrečios atlygio sumos už tam tikrų teisinių paslaugų teikimą ir tuomet nėra taikomas valandinis įkainis. Pavyzdžiui, kontora ir Klientas susitaria, jog kontoros paslaugos parengiant Klientui konkrečią sutartį arba atstovaujant Klientą tam tikroje byloje, kainuos fiksuotą sumą. Esant tokiam atsiskaitymo modeliui, kontora prisiima riziką, jog padidėjus teisinių paslaugų poreikiui, pavyzdžiui, esant ne vienam, o keliems teismo posėdžiams, ji negalės iš Kliento reikalauti papildomai sumokėti už kiekvieną teismo posėdį. Tuo tarpu Klientas prisiima riziką, jog sumažėjus teisinių paslaugų poreikiui, pavyzdžiui, sudėtingą bylą teismui išsprendus per vieną teismo posėdį, o ne per planuotus du ar tris teismo posėdžius, Klientas negalės reikalauti, jog kontora sumažintų iš anksto sutartą atlygį.

Sėkmės mokestis, kaip atsiskaitymo už teisines paslaugas būdas, advokato Arvydo Ražausko kontoros santykiuose su Klientais yra taikomas kartu su valandiniu įkainiu arba fiksuotu įkainiu. Kitaip tariant, advokato kontora netaiko Klientams atsiskaitymo už teisines paslaugas būdo, tokį atsiskaitymą siejant išimtinai vien tik su sėkmės mokesčiu. Kontorai ir Klientui sutarus dėl sėkmės mokesčio, kontora, priklausomai nuo sėkmės mokesčio dydžio, pritaiko Klientui nuolaidą įprastiniam valandiniam įkainiui ar fiksuotam įkainiui. Tokiu būdu Klientas susimažina teisinių paslaugų kaštus trumpalaikėje perspektyvoje, o kontora prisiima riziką gauti dalį atlygio už suteiktas paslaugas ilgalaikėje perspektyvoje, priklausomai nuo bylos baigties. Būtina pastebėti, jog sėkmės mokestis, paprastai, nustatomas siejant advokato atlygį su sėkme teisminiuose procesuose. Pavyzdžiui, kontora ir Klientas iš anksto susitaria, jog advokatui laimėjus bylą ir priteisus Kliento naudai tam tikrą pinigų sumą, Klientas nuo priteistos sumos sutartą dalį (procentą) sumoka teisines paslaugas byloje teikusiam kontoros advokatui.

Abonentinis mokestis, kaip atsiskaitymo už teisines paslaugas būdas, paprastai, advokato Arvydo Ražausko kontoroje yra taikomas santykiuose su ilgalaikiais verslo klientais, kuriems reikalingos nuolatinio pobūdžio teisinės paslaugos vystant ir plėtojant verslą. Taikant šį atsiskaitymo būdą kontora ir Klientas susitaria, jog už tam tikrą fiksuotą mėnesinį abonentinį mokestį kontora nuolat teiks Klientui tam tikras teisines paslaugas. Kontora ir Klientas gali susitarti, jog už fiksuotą abonentinį mokestį kontora teiks Klientui tiek specifines teisines paslaugas (pavyzdžiui, įmonių teisės, sutarčių rengimo), tiek ir bendro pobūdžio teisines paslaugas. Šis atsiskaitymo už teisines paslaugas būdas Klientams, visų pirma, patrauklus tuo, jog Klientui nereikia kas kart tartis dėl konkrečių teisinių paslaugų teikimo sąlygų, be to, Klientas visuomet gali tiksliai prognozuoti savo mėnesines išlaidas teisinių paslaugų pirkimui. Pažymėtina, jog susitarus dėl teisinių paslaugų apmokėjimo pagal abonentinį mokestį, Klientas visuomet turi teisę atidėti arba sustabdyti teisinių paslaugų teikimą tam tikram laikotarpiui, tokiu būdu pratęsiant susitarimo galiojimą.

Reikia teisinės pagalbos ar patarimo? Susisiekite jau dabar.

Maloniai kviečiame visus tinklalapio lankytojus, kuriems yra reikalingos teisinės paslaugos ar konkretus patarimas iškilusiu rūpimu teisiniu klausimu, nedvejoti bei susisiekti su mumis. Pažymime, jog advokato Arvydo Ražausko kontoros teisininkai naujiems Klientams pirminę konsultaciją bei įžvalgas dėl teisinių paslaugų poreikio, apimties ir galimų konkrečios situacijos sprendimo būdų, paprastai, suteikia nemokomai.

Advokatas Arvydas Ražauskas:

 

„Geras išsilavinimas, puikios teisinės žinios ir sunkus darbas vardan Kliento interesų dabartinėmis konkurencijos teisinių paslaugų rinkoje sąlygomis nėra pakankama, jeigu viso to nevainikuoja Klientą tenkinantis rezultatas. Procesas nėra rezultatas, tačiau rezultatas be kokybiško proceso yra beveik neįmanomas”

Atsiliepimai:

Kodėl vertėtų rinktis mus?

Advokato Arvydo Ražausko kontoros teisininkai, teikdami paslaugas kontoros Klientams, griežtai ir besąlygiškai vadovaujasi aukščiausiais profesinės etikos, paslaugų kokybės bei kompetencijos standartais. Įgiję puikų išsilavinimą, sukaupę išskirtinę patirtį bei teisines žinias, kontoros teisininkai maksimaliai įsigilina į kiekvieną spręstiną situaciją ar rūpimą klausimą, aktyviai renka reikiamą informaciją, išsamiai aktualizuoja situacijos sprendimui taikytiną teisinį reguliavimą, naujausią teismų praktiką. Sprendžiant Kliento pavestą situaciją ar problemą, Klientas gali būti užtikrintas, jog paslaugas advokato kontoros vardu jam teikia ne rinkos naujokai ar teisės studijų studentai, o patyrę ir kvalifikuoti profesionalai, prisiimantys atsakomybę už savo veiksmus. Kontoros teisininkai supranta, jog tik nuoširdus, atkaklus ir sąžiningas darbas, individualus dėmesys Klientui ir spręstinai situacijai, leidžia pasiekti išskirtinių rezultatų, įgyti ir išsaugoti Klientų pasitikėjimą.

Advokato Arvydo Ražausko kontoros teisininkai, teikdami teisines paslaugas Klientams, visuomet orientuojasi į aiškų bei konkretų rezultatą, kurį nori pasiekti Klientas. Kontoros teisininkai, aktyviai bendraudami su Klientais aiškia ir jiems suprantama kalba, tariasi, renka informaciją, derina pozicijas, įspėja Klientus apie galimas rizikas bei atlieka kitus reikiamus veiksmus, jog teikiamos paslaugos nebūtų Klientui bereikalingas brangiai kainuojantis procesas, o padėtų pasiekti realią ir apčiuopiamą naudą. Kliento keliami tikslai kontoros teisininkams yra vienas svarbiausių orientyrų kompleksiškai planuojant teisines paslaugas, parenkant situacijos sureguliavimui labiausiai tinkančias teisines priemones. Kontoros teisininkai supranta, jog tik teigiamas ir realią naudą turintis konkrečios situacijos ar problemos sprendimas yra Klientą tenkinantis rezultatas, todėl šio tikslo atkakliai siekia visomis įmanomomis teisinėmis priemonėmis.

Advokato Arvydo Ražausko kontoros teisininkai, teikdami teisines paslaugas Klientams, laikosi lanksčios bei aiškios atsiskaitymo už teisines paslaugas politikos. Kontora, atsižvelgdama į Kliento poreikius, už suteiktas teisines paslaugas gali taikyti valandinį įkainį, skaičiuojant konkrečioms paslaugoms sugaištą laiką. Kontora taip pat turi galimybę iš anksto susitarti su Klientu dėl fiksuotos sumos už konkrečių teisinių paslaugų teikimą. Atskirais atvejais, kontora atsiskaitymo už teisines paslaugas dalį gali susieti su sėkmės mokesčiu arba taikyti abonentinį mokestį. Pabrėžtina, jog kontora dėmesingai bei rūpestingai žiūri į Klientų išlaidas teisinėms paslaugoms, todėl visuomet siekia ne sąskaitose didesnio skaičiaus išrašytų apmokamų valandų, o konkretaus rezultato per įmanomai trumpiausią laiką. Kontoros teisininkai supranta, jog tik teisinga ir sąžininga atsiskaitymo už teisines paslaugas politika gali išugdyti bei išsaugoti Klientų pasitikėjimą kontora.

Advokato Arvydo Ražausko kontora pasitiki:

Advokato Arvydo Ražausko kontora socialiniuose tinkluose: