Advokatas Arvydas Ražauskas, 2020 m. sausio 3 d. 

Advokato Arvydo Ražausko kontora teikė teisines paslaugas klientams – bendrovei ir jos vadovui, siekiant apginti klientus nuo jų atžvilgiu pradėtos dalykinės reputacijos, taip pat garbės ir orumą žeminančios iš anksto suplanuotos kampanijos. Pažymėtina, jog kontoros klientai kreipėsi su prašymu apginti jų teises bei interesus nuo asmenų – bendrovės konkurentų ir buvusių tiekėjų, kurie sąmoningai internete (pavyzdžiui, portaluose https://rekvizitai.vz.lt/https://www.118.lt ir kt.) skleidžia apie klientus tikrovės neatitinkančią informaciją, nurodydami, kad bendrovė ir jos vadovas neva yra nesąžiningi asmenys, apgaudinėjantys savo klientus, neapmokantys sąskaitų, nevykdantys sutarčių. Maža to, minėti asmenys, turėdami savo žinioje itin jautrią informaciją apie bendrovės ilgamečius klientus, pradėjo el. paštu minėtiems klientams masiškai siuntinėti el. laiškus, vėl gi, teigdami, kad bendrovė ir jo vadovas neva yra nesąžiningi asmenys, apgaudinėja klientus, neapmoka sąskaitų, nevykdo sutarčių.

Advokatas Arvydas Ražauskas, siekdamas apginti pažeistas klientų teises bei teisėtus interesus, nedelsiant kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl tikrovės neatitinkančios ir klientų dalykinę reputaciją, taip pat garbę ir orumą žeminančios informacijos paneigimo, kartu reikalaujant ir klientų patirtos neturtinės žalos atlyginimo. Paraleliai, advokatų kontoros teisininkai taip pat operatyviai kreipėsi su pretenzijomis į interneto portalų administratorius, jog šie nedelsiant pašalintų iš interneto portalų tikrovės neatitinkančią ir klientų dalykinę reputaciją, taip pat garbę ir orumą žeminančią informaciją.

Tiek ieškinys teisme, tiek ir interneto portalų administratoriams pateiktos pretenzijos buvo patenkinti. Nors bylos nagrinėjimo eigoje tikrovės neatitinkančių duomenų interneto portaluose po pateiktų pretenzijų nebeliko, tačiau bylą nagrinėjęs teismas pripažino atsakovų veiksmus neteisėtais, todėl ne tik įpareigojo už tikrovės neatitinkančių duomenų skleidimą atsakingą atsakovą viešai paneigti tikrovės neatitinkančius duomenis, įskaitant įpareigojimą išsiųsti informaciją paneigiančius el. laiškus visiems bendrovės klientams, tačiau taip pat priteisė bendrovei ir jos vadovui neturtinės žalos atlyginimą.

Šiuo metu teismo priimtas sprendimas yra vykdomas priverstine tvarka pasitelkus antstolius. Visos bylos nagrinėjimo teisme metu klientų interesus atstovavo ir gynė advokatas Arvydas Ražauskas.